Při investování do platformy Roier je třeba mít na paměti, že hodnota investice může stoupat, ale je určena pro takové investory, které by případná ztráta části, či celé investice neznamenala významné zhoršení jejich hmotného postavení ve společnosti, finanční či životní situace, sociálního postavení či obdobně.

Každý investor je povinen si prostudovat rizika spojená s provedením investice podle typu jím zvolené varianty investic. Tato rizika jsou uvedena ve smlouvě, kterou investor uzavírá při uzavření investice.

Investovat lze pouze z finančních prostředků, které jsou aktuálně použitelné na účtu uvedeném při registraci. Maximální výše investice tedy může odpovídat nejvýše aktuálnímu stavu účtu investora.

Platforma Roier neumožňuje provádění investice nad rámec disponibilních prostředků. Investor sám se tedy nemůže stát dlužníkem platformy.
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.