Vstup do platformy Roier se provádí prostřednictvím jednoduché registrace. Registrovaní uživatelé mají po přihlášení do aplikace možnost účastnit se investice, získají přístup k historii svého účtu, informace o aktuálním vývoji všech probíhajících investic a mnoho dalšího.

Podmínkou registrace u fyzických i právnických osob je dispoziční právo k bankovnímu účtu, jehož číslo uvedete v přihlašovacím formuláři.

Podmínkou registrace fyzických osob je dále dovršení dospělosti dle podmínek mateřského státu, svéprávnost a právo nakládat s majetkem a uzavírat finanční transakce. Fyzické osoby musí pravdivě prohlásit svou právní způsobilost k účasti na finančních operacích spojených s investiční platformou.
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.