U současných projektů se nejedná o development ani o spekulaci na cenu. Nemovitost v bytovém družstvu, se kterým spolupracujeme, má obvykle na sobě vázaný nějaký úvěr, který refinancujeme za lepších podmínek a k tomu přidáváme nějakou část pro potřeby družstva na správu svého portfolia nemovitostí.

Náš produkt je úvěr zajištěný nemovitostí s měsíční úhradou úroku a úhradou jistiny na konci délky úvěru. Náš investor si pak kupuje participace na tomto úvěru, a ta ho opravňuje k poměrné části ze všech výnosů na tomto úvěru.
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.